Staat van aanbrengsten, zin of onzin?
Geplaatst op 14 april 2020

Introductie Sinds de invoering van de Wet aanpassing gemeenschap van goederen op 1 januari 2018 vallen voorhuwelijkse bezittingen en schulden in principe niet meer in de gemeenschap van goederen. Hierdoor zullen de voorhuwelijkse bezittingen en schulden...

- Lees verder

Tijdens relaties gaan partners samen schulden aan. Hierdoor worden partners beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de betreffende schuld. Het kan gaan om schulden voor een woning of schulden voor consumptieve doeleinden. Als de relatie door een...

- Lees verder

De jaarlijkse belastingaangifte staat weer voor de deur. Sinds het goedkeurende besluit van 30 januari 2018 verdient het invullen van de aangifte extra aandacht. Door middel van de belastingaangifte kan immers een beroep op het...

- Lees verder

Vergoedingsrecht of natuurlijke verbintenis?
Geplaatst op 28 februari 2020

Maarten en Vera zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden (gescheiden vermogens en geen verrekenbedingen). Maarten heeft in de verbouwingskosten van de woning van Vera bijgedragen ad € 192.233. Maarten was de hoofdkostwinner en tijdens de relatie...

- Lees verder

Vergoedingsrecht of natuurlijke verbintenis?
Geplaatst op 28 februari 2020

Maarten en Vera zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden (gescheiden vermogens en geen verrekenbedingen). Maarten heeft in de verbouwingskosten van de woning van Vera bijgedragen ad € 192.233. Maarten was de hoofdkostwinner en tijdens de relatie...

- Lees verder

Veel scheidende stellen hebben lijfrentevoorzieningen die onderdeel zijn van de afwikkeling van hun scheiding. Deze lijfrentevoorzieningen zijn bedoeld om het inkomen op het moment van pensioneren aan te vullen. In de scheidingspraktijk verdienen deze voorzieningen...

- Lees verder

Rekenhulp vaststellen duur partneralimentatie
Geplaatst op 22 januari 2020

Op 1 januari 2020 is de Wet Herziening Partneralimentatie ingegaan. Hierdoor wordt de maximale duur van alimentatieverplichtingen in veel gevallen beperkt. Deze wijziging heeft daardoor grote invloed op de scheidingsadviespraktijk. Het vaststellen van de maximale...

- Lees verder

Vanaf vandaag is de geactualiseerde versie van onze syllabus Financieel Echtscheidingsadviseur weer beschikbaar. De syllabus biedt een handzaam en uitgebreid overzicht van alle juridische, financiële en fiscale aspecten die bij een scheidingsproces aan de orde...

- Lees verder

De eigenwoning speelt bij veel scheidingen een belangrijke rol. Scheidende stellen kunnen bij het onjuist inrichten van hun afspraken geconfronteerd worden met grote fiscale tegenvallers die zich vaak pas jaren na de scheiding manifesteren. Regelmatig...

- Lees verder

Het einde van het jaar nadert. Dit betekent dat in verband met de Wet Herziening Partneralimentatie steeds meer druk ontstaat of het verzoekschrift al dan niet dit jaar nog moet worden ingediend. Aan de hand...

- Lees verder

Tijdens relaties gaan partners veelal samen schulden aan. Daarnaast wordt in veel situaties geld “vermengd”. Bij een scheiding[1] kan discussie ontstaan over de verwachtingen van de in het verleden gemaakte keuzes. In het verlengde van...

- Lees verder

Afkoop partneralimentatie: het luistert nauw!
Geplaatst op 31 oktober 2019

Na een echtscheiding[1] kan er bij een van de ex-echtgenoten behoefte bestaan aan een onderhoudsvoorziening. Het maken van afspraken hierover is in de praktijk vaak niet eenvoudig. Partneralimentatie is een van de meest conflictgevoelige onderwerpen...

- Lees verder

Wet Herziening Partneralimentatie
Geplaatst op 15 oktober 2019

Op 21 mei jl. is het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet zal op 1 januari 2020 in werking treden. Hierdoor wordt de maximale duur van nieuwe alimentatieverplichtingen in veel...

- Lees verder

Op 10 september 2019 heeft Berry van Zuidam namens de ScheidingsDeskundige een live webinar over het nieuwe alimentatierecht en de daarmee samenhangende fiscale wijzigingen verzorgd. Deze nieuwe wet-en regelgeving zal ingaan op 1 januari 2020...

- Lees verder

Co-ouderschap en kindregelingen: een overzicht Op 1 januari 1998 is in de wet opgenomen dat beide ouders na een scheiding gezamenlijk het gezag houden over de kinderen. Sinds die tijd is de populariteit van het co-ouderschap toegenomen....

- Lees verder

Op 24 april jl. publiceerde de FFP een artikel met de titel: “Opstellen draagplichtovereenkomst tussen partners taak voor de notaris”. Afspraken over “interne draagplicht/vordering” dienen volgens de FFP altijd te worden vastgelegd door een notaris. Ook geeft de FFP...

- Lees verder

Inleiding Naar aanleiding van de Kamerbrief[1] van 14 april 2017 en het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 30 januari 2018[2] is de nut en noodzaak van het opstellen van een draagplichtovereenkomst inzake de interne...

- Lees verder

Bij de vervreemding van een gezamenlijke woning kan een eigenwoningreserve worden gerealiseerd. Deze wordt in principe aan beide cliënten voor de helft toegerekend. Het kan voorkomen dat de hoogte van deze, door de belastingdienst, vastgestelde eigenwoningreserve niet in...

- Lees verder

Het scheidingsproces is complex. Scheidende mensen worden op hoofdlijnen met drie thema’s geconfronteerd:- Sociaal emotionele aspecten- Juridische en procedurele aspecten- Financiële en fiscale aspecten Er zijn veel soorten professionals die zich richten op scheidingsbegeleiding. Een overzicht:-...

- Lees verder

Belastingaangifte in het jaar van scheiding
Geplaatst op 27 februari 2019

De belastingaangifte in het jaar van de scheiding is vaak een complexe aangelegenheid. Volgens de belastingdienst worden ruim 40% van alle aangiftes inkomstenbelasting in het jaar van scheiding onjuist ingevuld. Vooral de fiscale behandeling van...

- Lees verder

© Copyright - De Scheidingsdeskundige