Verkoop syllabus RFEA Particulier

In de praktijk wordt u als professional regelmatig geconfronteerd met vragen van cliënten of andere professionals over allerlei aspecten rondom scheidingen. Om u te helpen uw cliënten te allen tijde adequaat te adviseren, hebben wij de syllabus RFEA Particulier voor u samengesteld.

Deze is te gebruiken als naslagwerk, maar is ook bedoeld voor professionals die hun kennis op het gebied van scheidingen verder willen ontwikkelen en verdiepen.

De ScheidingsDeskundige gebruikt de syllabus RFEA Particulier voor de opleiding RFEA Particulier. Deze opleiding wordt ieder half jaar voor één of meer groepen professionals verzorgd. Voor iedere opleidingsronde ondergaat de syllabus een update naar de geldende wetgeving per 1 januari of juli van het lopende jaar. De syllabus biedt inzicht in de juridische, fiscale en financiële aspecten rondom scheidingen.

Zo gaat de bundel onder andere uitgebreid in op de eigenwoningregeling, fiscale aspecten rondom scheidingen, de vermogensverdeling/-verrekening,  onderhoudsvoorzieningen en pensioenafwikkeling bij scheiding. Ook wordt ingegaan op vele relevante actualiteiten, zoals de wet Hervorming Kindregelingen. Met de syllabus RFEA Particulier heeft u een naslagwerk van hoge kwaliteit in handen. Hiermee kunt u uw dienstverlening naar uw cliënten uitbreiden of verder verbeteren.

Tegen een vergoeding van € 125,- exclusief BTW kunt u een digitale versie van de syllabus op onze webshop bestellen.

 

Mocht u nog vragen hebben, van inhoudelijke of andere aard, neemt u dan gerust contact met ons op.

De ScheidingsDeskundige-Opleidingen

Telefoon: 074-3032642

E-mail: info@descheidingsdeskundige.nl

© Copyright - De Scheidingsdeskundige