Over ons kenniscentrum

De wereld van scheidingsbegeleiders is zeer divers. Verschillende franchisebedrijven faciliteren scheidingsbegeleiders bij de uitoefening van hun beroep. Franchiseovereenkomsten kenmerken zich door lange contractperiodes, weinig autonomie en hoge vaste en omzetgerelateerde kosten. Wij geloven dat het ondersteunen van scheidingsbegeleiders beter kan.

De ScheidingsDeskundige is een samenwerkingsverband van scheidingsbegeleiders, waarin aangesloten leden elkaar versterken door ervaring en kennis te delen. Met behoud van autonomie en onder transparante voorwaarden bieden wij een platform voor professionals. Wij organiseren bijeenkomsten en houden onze leden op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in scheidingsland. Daarnaast bieden wij in de vorm van een ‘kennisbibliotheek’ een hoogwaardige infrastructuur voor het begeleiden van scheidingsprocessen en zijn wij sparringpartner bij uiteenlopende kwesties.

De aspecten die bij scheidingsbegeleiding aan de orde komen zijn onderhevig aan juridische, fiscale, procedurele veranderingen. De ScheidingsDeskundige zorgt ervoor dat alle documenten actueel blijven en dat de aangesloten scheidingsbegeleiders worden geïnformeerd over de aard en de inhoud van de verschillende wijzigingen en wat die betekenen voor de (echt)scheidingspraktijk. Hierdoor bent u er als scheidingsbegeleider zeker van dat u met kwalitatief hoogwaardige en geactualiseerde documenten werkt. Indien u meer informatie wilt over ons samenwerkingsverband en een indruk wil krijgen van het beveiligde gedeelte van de website kunt u contact opnemen met 074-3032642.

De dienstverlening van de ScheidingsDeskundige bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Specialisten
  • Het kenniscentrum van de ScheidingsDeskundige wordt vormgeven door meerdere specialisten uit onder andere: de advocatuur, het notariaat, de fiscale adviespraktijk, financiële deskundigen en de mediationpraktijk. U kunt rechts klikken voor een overzicht van onze specialisten.
 •  Kennisbibliotheek
  • Toegang tot alle documenten die noodzakelijk zijn voor zorgvuldige scheidingsbegeleiding (via beveiligde internetsite). Deze documenten kunnen gedownload en op maat gemaakt worden. U kunt rechts klikken voor inzage in de kennisbibliotheek.
  • De kennisbibliotheek is onderverdeeld in 13 hoofdonderwerpen, waardoor u gemakkelijk weet waar u bepaalde documenten kunt vinden.
 • Interactief processchema van het scheidingsproces
  • Alle stappen die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig doorlopen van het scheidingsproces. Vanuit dit document kunt u linken naar de documenten uit onze kennisbibliotheek.
 • Actualiteiten
  • 4x per jaar organiseert de ScheidingsDeskundige bijeenkomsten waarbij de leden bij elkaar komen en actualiteiten worden besproken. Hierbij zijn geregeld gastsprekers uit verschillende beroepsgroepen aanwezig. Deze bijeenkomsten zijn door de MediatorsFederatie Nederland (MfN) voor de Permanente Educatie geaccrediteerd. Tevens wordt met het volgen van de bijeenkomsten voldaan aan de plicht tot permanente bijscholing die wordt gesteld vanuit het RFEA.
 • Sparren en ondersteuning
  • Onze leden kunnen altijd bij ons terecht om van gedachten te wisselen en te sparren over praktijksituaties.
  • Wij bieden onze leden ondersteuning in hun scheidingspraktijk (opstellen alimentatieberekeningen, ouderschapsplannen, convenanten, et cetera) tegen een verlaagd tarief.
 • Presentatie
  • Alle leden zijn als scheidingsbegeleider zichtbaar op de speciaal voor de scheidingsconsument ontwikkelde website van de ScheidingsDeskundige (www.scheidingsdeskundigen.nl).
 • Netwerk
  • Onze leden komen terecht in een groot netwerk van scheidingsbegeleiders. Leden kunnen in contact met elkaar treden voor intercollegiaal overleg of intervisie.
 • Overig
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Lidmaatschap van de ScheidingsDeskundige maakt het gemakkelijker geaccepteerd te worden voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Split-Online. Onze leden krijgen korting op het gebruik van Split-Online (alimentatierekensoftware).

Voordelen lidmaatschap de ScheidingsDeskundige:

 • Waarborg kwaliteit dienstverlening voor de scheidingsconsument
 • Het bijwonen van ledenbijeenkomsten biedt mogelijkheden om voor de volgende beroepsgroepen PE-punten te behalen:
  • SEH, FFP, RB en MfN
 • Professionele scheidingsbegeleiding
 • Gestructureerd werkproces met alle benodigde documenten (tijdwinst)
 • Uw kennis blijft actueel (bijeenkomsten, nieuwsbrieven en vakliteratuur)
 • Uw netwerk groeit
 • Laagdrempelig
  • Transparante kosten
  • Geen wurgcontract, geen omzet gerelateerde kosten, geen verplichte winkelnering
  • Persoonlijk contact
 • Vrijheid om lokaal te ondernemen
 • Groei van de dienstverlening (dit is het basispakket, we blijven ontwikkelen)

De kosten voor de praktijkondersteuning bedragen voor het eerste jaar € 250,- exclusief BTW per maand. Na het eerste jaar bedragen de kosten € 179,37 exclusief BTW per maand (prijzen 2020).

© Copyright - De Scheidingsdeskundige