Over onze praktijkondersteuning

De Scheidingsdeskundige biedt praktijkondersteuning aan professionals die betrokken zijn bij het scheidingsproces. Onze relaties zijn:

 • Financiële professionals
 • Mediators
 • Advocaten
 • Accountants
 • Notarissen

Deze ondersteuning bestaat uit permanente ondersteuning aan circa 75 professionals in Nederland. Daarnaast ondersteunen wij professionals ook op incidentele basis. Ervaringen van onze relaties zijn te vinden op onze evaluatiepagina.

 

Permanente Praktijkondersteuning

Onder transparante voorwaarden bieden wij praktijkondersteuning voor scheidingsprofessionals. Wij organiseren bijeenkomsten en houden onze leden op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in scheidingsland. Daarnaast bieden wij in de vorm van een ‘kennisbibliotheek’ een hoogwaardige infrastructuur voor het begeleiden van scheidingsprocessen en zijn wij sparringpartner bij uiteenlopende kwesties.

De dienstverlening van de Scheidingsdeskundige bestaat uit de volgende onderdelen:

Kennisbibliotheek

Toegang tot documenten die noodzakelijk zijn voor zorgvuldige scheidingsbegeleiding (via beveiligde internetsite). Klik hier voor een preview.

De aspecten die bij scheidingsbegeleiding aan de orde komen zijn onderhevig aan juridische, fiscale, procedurele veranderingen. De Scheidingsdeskundige zorgt ervoor dat alle documenten permanent actueel blijven.  Hierdoor bent u er als scheidingsbegeleider zeker van dat u met kwalitatief hoogwaardige en geactualiseerde documenten werkt.

Juridisch- en fiscaal adviesbureau

Leden kunnen vakinhoudelijke vragen en/of praktijksituaties aan ons voorleggen. Dat kan per e-mail of telefonisch. De vraagstukken worden door onze collega’s opgepakt en telefonisch besproken.

Daarnaast bieden wij betaalde ondersteuning. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Review van convenanten
 • Opstellen fiscale paragraaf
 • Controleren van alimentatieberekeningen
 • Schrijven van notities over verschillende deelonderwerpen
 • Et cetera

Kennisbijeenkomsten

Ieder kwartaal organiseert de Scheidingsdeskundige een bijeenkomst. Door het bijwonen van de bijeenkomsten wordt je kennis geactualiseerd en verder verdiept. De bijeenkomsten leveren ook PE punten op voor de verschillende registers:

 • MediatorsFederatie Nederland (MfN)
 • Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH)
 • Federatie voor Financieel Planner (FFP)
 • Register Belastingadviseurs (RB)
 • Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB)

Nieuwsbrief

Maandelijks ontvangen onze leden een nieuwsbrief waarin de belangrijkste actualiteiten en signaleringen worden gedeeld. Hierdoor blijft uw kennis op efficiënte wijze permanent actueel.

Begeleiding bij juridische afwikkeling scheiding

Leden van de Scheidingsdeskundige kunnen bij de formele procedure richting de rechtbank gebruik maken van een gespecialiseerde familierechtadvocaat. Deze begeleiding gaat verder dan het indienen van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank. Op de scheidingsprofessional en advocaat rust immers een zware zorgplicht om cliënten zorgvuldig te begeleiden.

Netwerk

Onze leden komen terecht in een groot netwerk van scheidingsbegeleiders. Leden kunnen met elkaar in contact treden voor intercollegiaal overleg of intervisie.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als professional van het scheidingsproces dien je te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De praktijkondersteuning van de Scheidingsdeskundige is bekend bij diverse verzekeraars. Lidmaatschap bij de Scheidingsdeskundige, in samenhang met de door jou gevolgde opleidingen en achtergrond, zorgt er in de meeste gevallen voor dat je geaccepteerd wordt door de verzekeraar. Daarnaast voldoe je aan de eisen die worden gesteld aan permanente educatie en de kwaliteit van de gebruikte juridische documenten. Bij de Scheidingsdeskundige is dat geborgd.

Korting Split-Online

Onze leden krijgen € 100 korting op het gebruik van Split-Online (alimentatierekensoftware).

Voorwaarden en kosten
De kosten voor de praktijkondersteuning bedragen voor het eerste jaar € 250,- per maand exclusief BTW. Na het eerste jaar bedragen de kosten € 179,37 (jaarlijks geïndexeerd) per maand exclusief BTW.

Incidentele praktijkondersteuning

Als professional wordt u dagelijks geconfronteerd met verschillende vraagstukken. Meestal kunt u deze vragen prima zelf beantwoorden. Soms kan er echter behoefte bestaan aan ruggespraak met een deskundige. De Scheidingsdeskundige kan u hierin bij staan. Wij kunnen onder andere het volgende betekenen:

 • Review van convenanten
 • Opstellen fiscale paragraaf
 • Controleren van alimentatieberekeningen
 • Schrijven van notities over verschillende deelonderwerpen
 • Et cetera

Hierdoor weet u zeker dat u op het juiste spoor zit en bewaakt u uw eigen kwaliteit.

Vooraf spreken we af welke werkzaamheden we voor u verrichten. Ook maken wij een inschatting van de te verwachten tijdsinvestering. Het uurtarief bedraagt € 195,- ex BTW.

 

Incidentele praktijkondersteuning

Als professional wordt u dagelijks geconfronteerd met verschillende vraagstukken. Meestal kunt u deze vragen prima zelf beantwoorden. Soms kan er echter behoefte bestaan aan ruggespraak met een deskundige. De Scheidingsdeskundige kan u hierin bij staan. Wij kunnen onder andere het volgende betekenen:

 • Review van convenanten
 • Opstellen fiscale paragraaf
 • Controleren van alimentatieberekeningen
 • Schrijven van notities over verschillende deelonderwerpen
 • Et cetera

Hierdoor weet u zeker dat u op het juiste spoor zit en bewaakt u uw eigen kwaliteit.

Vooraf spreken we af welke werkzaamheden we voor u verrichten. Ook maken wij een inschatting van de te verwachten tijdsinvestering. Het uurtarief bedraagt € 195,- ex BTW.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige